Kancelaria_Prawna_Person_doswiadczenie

Stałym Klientom pomagamy w prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Obsługa prawna w tym zakresie dotyczy najczęściej nabywania nieruchomości, przygotowywania terenu pod inwestycję, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, pozyskiwania i wyboru wykonawców, współpracy z urbanistami, projektantami i specjalistami zajmującymi się nadzorem budowlanym oraz z podmiotami prowadzącymi zastępstwa inwestorskie.

Kancelaria uczestniczyła w wielu projektach typu due diligence, wykonując analizy prawne zarówno jako podwykonawca, jak i w roli lidera projektu. Kancelaria była między innymi liderem projektu obejmującego jednoczesne badanie 22 podmiotów, w tym położonych poza granicami Polski oraz projektów obejmujących analizy finansowe i biznesowe. W latach 1996 - 2000 Kancelaria uczestniczyła w realizacji projektów prywatyzacyjnych obejmujących prywatyzacje w branży budowlanej.