Kancelaria_Prawna_Person_doswiadczeniePocząwszy od 1996 r. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów prowadzących działalność w szeroko pojętym sektorze budowlanym, zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej. Zainteresowanie tą dziedziną gospodarki wynika z doświadczeń zawodowych założyciela Kancelarii, który w latach 1991-1996 był współtwórcą i zarządzającym firmami działającymi w tej branży, wchodzącymi obecnie w skład międzynarodowych koncernów zajmujących się produkcją materiałów budowlanych.

W kolejnych latach działalności Kancelaria rozpoczęła również obsługę firm działających w branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej, chemicznej oraz rolnej.

Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe radca prawny Artur Person zaangażował się w prowadzenie spraw oraz doradztwo dotyczące zamówień publicznych, uczestnicząc jako doradca i pełnomocnik stron w wielu postępowaniach i reprezentując strony zarówno przed Urzędem Zamówień Publicznych, jak i w postępowaniu sądowym.