Kancelaria_Prawna_Person_zakres2Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną i doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców. Nasze specjalizacje to:

 • spółki prawa handlowego,
 • umowy w obrocie handlowym,
 • transakcje dotyczące nieruchomości,
 • ocena stanu prawnego nieruchomości,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo budowlane,
 • prawo pracy,
 • prawo antymonopolowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • postępowanie administracyjne,
 • zastępstwo procesowe,
 • mediacje,
 • projekty typu due diligence,
 • fuzje i przejęcia,
 • prawo upadłościowe i naprawcze.

Na życzenie Klientów obsługiwanych przez Kancelarię prowadzimy także szkolenia - przykładowo w zakresie obsługi zamówień publicznych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych,
zarządzania wierzytelnościami.