Ulica Inżynierska w Gdyni Orłowie stanowi boczną od ulicy Wielkopolskiej, łączącej główną arterię Trójmiasta (Al. Zwycięstwa) z Obwodnicą Trójmiasta. Ul. Wielkopolska przecina ul. Inżynierską na dwie części; Kancelaria zlokalizowana jest przy tej części ul. Inżynierskiej, która odchodzi od ul. Wielkopolskiej w kierunku Centrum Gdyni. Po tej samej stronie ul. Wielkopolskiej zlokalizowany jest Plac Górnośląski.

Do Kancelarii można dojechać:

  1. z Obwodnicy Trójmiasta
  2. z głównej arterii Trójmiasta
  3. jadąc od strony Gdyni ulicą Lotników (Drogą Różową)


Parkowanie

  1. z Obwodnicy Trójmiasta - należy skręcić w kierunku Centrum Gdyni w miejscu skrzyżowania Obwodnicy z drogą krajową nr 20 prowadzącą do Kościerzyny; po zjechaniu z Obwodnicy należy nadal kierować się na Centrum Gdyni, jadąc ul. Wielkopolską; po dojechaniu do miejsca, z którego widoczny jest wiadukt kolejowy nad ul. Wielkopolską, należy skręcić w lewo w ul. Inżynierską - punktem rozpoznawczym w tym miejscu jest tablica wskazująca kierunki dla drogi nr 7 (Warszawa, Gdańsk) i drogi nr 6 (Szczecin, Hel, Karlskrona); wjazd w ul. Inżynierską znajduje się przed tablicą;

  2. z głównej arterii Trójmiasta, którą w Orłowie stanowi Al. Zwycięstwa - należy skręcić w ul. Wielkopolską; na tablicach informacyjnych zjazd w ul. Wielkopolską oznaczony jest jako właściwy dla kierunku: Kościerzyna (droga nr 20), Łódź, Obwodnica Trójmiasta. Następnie po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym należy skręcić w drugą ulicę w prawo; pierwszą w prawo stanowi ul. Lotników, zwana Drogą Różową;

  3. jadąc od strony Gdyni ulicą Lotników (Drogą Różową) - po dojechaniu do ul. Wielkopolskiej należy skręcić w prawo i następnie pierwszą w prawo - w ul. Inżynierską.

Dla wjeżdżających na ul. Inżynierską od strony ul. Wielkopolskiej budynek Kancelarii znajduje się po prawej stronie.

Parkowanie: kierowcy dojeżdżający do Kancelarii mogą zaparkować swoje pojazdy na ul. Inżynierskiej lub dojechać do prywatnego parkingu Kancelarii; aby dojechać do parkingu należy, jadąc ul. Inżynierską od strony ul. Wielkopolskiej, minąć budynek Kancelarii, dojechać do końca ul. Inżynierskiej, skręcić w prawo w ul. Sieradzką i następnie ponownie w prawo - tak, jak prowadzi droga. Na końcu tej drogi, za placem manewrowym, po prawej stronie znajduje się wjazd na parking; swoje przybycie należy zgłosić przez domofon.