Kancelaria_Prawna_Person_funkcje_korporWśród specjalistów wchodzących w skład stałego zespołu są osoby sprawujące funkcje w korporacjach zawodowych i uczestniczące w pracach zespołów międzynarodowych:

  • radca prawny Artur Person jest zastępcą Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, mediatorem w Ośrodku Mediacji działającym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz członkiem grupy IT Law działającej w ramach CCBE (Council of Bars & Law Societies of Europe, Committees & Working Groups, IT Law); w latach 2007-2010 był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku;