Kancelaria_Prawna_Person_stazysci

Kancelaria bierze udział w programie Wakacyjny Staż, realizowanym przez Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, oferując studentom Wydziału Prawa możliwość odbycia stażu w Kancelarii w okresie wakacyjnym.

Program został uruchomiony w 2001 r. przez Urząd Miasta Gdańska. Kancelaria należała do grona kilku inicjatorów uruchomienia projektu.

Formuła projektu ulega zmianom, dlatego informacji o aktualnej w danym roku ofercie należy poszukiwać poprzez stronę www.gdansk.pl. W poprzednich edycjach terminy przyjmowania zgłoszeń studentów ubiegały w kwietniu lub w maju.