Kancelaria_Prawna_Person_bezpiecznstwo

Ubezpieczenie zawodowe. Wszystkie osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego są objęte aktualnym ubezpieczeniem zawodowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Rozwiązania informatyczne. Kancelaria od ponad 7 lat wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne, które:

  • gwarantują dostęp do aktualnych źródeł prawa,
  • wspomagają zarządzanie pracą wykonywaną na rzecz Klientów,
  • gwarantują dostęp do informacji dotyczących czynności wykonywanych na rzecz Klientów.

Opieka administratora. Systemy informatyczne wykorzystywane przez Kancelarię pozostają pod stałą opieką profesjonalnego administratora.

Referencje od Klientów. Kancelaria jest adresatem referencji wystawianych przez Klientów korporacyjnych.