Kancelaria_Prawna_Person_doswiadczenieOsoby wchodzące w skład zespołu Kancelarii prowadzą sprawy Klientów łącząc wiedzę merytoryczną z bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie prowadzenia spraw obejmujących przede wszystkim:

  • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów umów,
  • doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych, w tym dla inwestycji realizowanych w oparciu o zasady FIDIC,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • przeprowadzanie złożonych analiz prawnych i sporządzanie raportów z przeprowadzonego badania,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych,
  • zabezpieczanie interesów przedsiębiorców w trakcie postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych,
  • obsługę transakcji związanych z obrotem nieruchomościami.