Obsługę spraw powierzonych nam przez naszych Klientów prowadzimy na bieżąco w języku polskim i angielskim.

W zakresie języka angielskiego nie korzystamy z pomocy zewnętrznych tłumaczy, za wyjątkiem dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego.

Ponadto niektóre osoby wchodzące w skład naszego zespołu posługują się językiem szwedzkim, niemieckim i rosyjskim.